Personverneklæring

1  Innledning

NOHA er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. I denne personvernerklæringen forklarer vi derfor hvorfor vi samler inn informasjon om deg, hvordan vi bruker denne informasjonen og hvordan vi tar hensyn til ditt personvern. 

Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan for eksempel være navn og kontaktinformasjon, kjøpshistorikk

Bruk av personopplysninger må følge personopplysningsloven. Vi, som behandlingsansvarlig, vil sørge for at vi bruker personopplysninger om deg i samsvar med lovens regler.

2  Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, hvordan du bruker våre tjenester, og hvilke tillatelser du gir oss, har vi disse opplysningene om deg:
Opplysninger om deg: Informasjon du oppgir når du leverer et apparat til reperasjon, som navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. 

Kjøpsinformasjon: Informasjon vi får når du kjøper noe av oss

Kommunikasjon: Informasjon du gir oss når du har kontakt med vårt kundesenter, som eposter sendt mellom oss. 

3  Vi bruker personopplysningene dine til følgende formål: 

For å kunne gi tilgang til våre produkter og tjenester

For å kunne ha nødvendig kommunikasjon og (kunde)oppfølging

For å kunne ta kontakt og tilby våre produkter og tjenester

For å kunne sende relevant informasjon

4  Vi deler ikke personopplysninger med utenforstående tredjeparter

5  Lagring av opplysninger

Informasjon innhentet gjennom kontakt med oss lagres/videresendes internt til og/eller lagres i vårt MAB-system.

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss.

6  Rettigheter

Som bruker av tjenestene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene vi lagrer om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Der hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Seas 3 AS ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

7  Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon på lenken.