Om NOHA

NOHA
Norwegian Oldtimers Hockey Association ble stiftet 16. august 1985, og har forkortelsen NOHA. Grunnleggeren var Erik Guldvik med god hjelp av flere tilsvarende hockeyhjerter, for denne aktiviteten. Se Profiler.
På norsk går NOHA under navnet Norges Veteran Hockey Forbund. NOHA er underlagt Norges Ishockeyforbund ved å være et aktivitetstilbud under deres paraply, Veteranutvalget. Dette blir nå oppnevnt av Forbundsstyret på linje med andre utvalg. Oppnevnelsen skjer etter innstilling fra årsmøtet i NOHA. I praksis blir utvalget det samme som styret i NOHA. NIHF ønsker at NOHA fortsetter sitt arbeide som tidligere, nasjonalt som internasjonalt. NIHF ønsker at NOHA bruker regionene i et mulig utvidet samarbeide.
NOHA arbeider internasjonalt med SOHA(Sverige), FOHA (Finland) og CARHA (Canada). NOHA er noe involvert i forsøket på å stifte EUROHA, European Recreational Oldtimer Hockey Ass.

Organisasjonsnummer:
NOHA har organisasjonsnummer 991 632 972.
Bank:
DnB 7085.05.09636.

Kontingenter og avgifter:
Medlemskontingenten er for sesongen 2020/2021 kr 300,- pr. klubb. Dette er også en kontingent som klubber/lag som ønsker å delta utenlands, må ha for å få aksept til en slik deltagelse. All utenlandsk deltagelse skal det søkes om, mest av formell karakter. Må godkjennes av NIHF
Deltagelse i seriesystemet koster kr. 2000,- pr. lag.
Alle innbetalinger til NOHA gjøres på konto 7085.05.09636, og adresseres til Norwegian Oldtimers Hockey Association, v/ Roar Gjertsen, Fasansvingen. 9, 1348 Rykkinn.
Lisenser:
Alle spillere som deltar i NOAHs kamper, treninger samt utenlandsk deltagelse, skal ha lisens, innenfor det regelverket som bl.a. forsikringen setter. Lisensen blir sendt direkte til hver utøver på grunnlag av de opplysningene som moderklubbens lisensansvarlig sitter med. Lisensen er også den måten NIHF får registrert antall utøvere, størrelsen på hockeyfamilien, som i sin tur er grunnlaget for finansiell tildeling fra NIF.
Innbetaling av lisens skal gjøres til Norges Ishockeyforbund, og det skal alltid påføres kid-nummer. Kontakt din lagleder dersom du er i tvil om dette.
Hvis du ønsker mer informasjon om lisenser, kan du klikke her.
Alle lag må melde seg og sine spillere inn til TA, slik at man enkelt kan se hvem som spiller, om spillerne har betalt sin lisens, også melde inn kampresultatene. Det er ønskelig at hjemmelaget senest innen 3 dager meddeler resultatene, kvittering fra dommeren med evt. kommentarer til kamputviklingen, skader, uakseptert oppførsel osv.
Kontaktmann er serieansvarlig: Kai Konnerup, kkonnerup54@gmail.com