27.03.2012
Årsmøte i veteranhockeyforbundet 26 april

Innkalling til årsmøte i Lørenhallen torsdag 26 april kl 1900.

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling og fullmakter

2. Godkjennelse av dagsorden

3. Valg av dirrigent og protokollfører for årsmøtet

4. Utdeling av premier og utmerkelser

5. Behandling av styrets beretning for siste år

6. Regnskap med revisjonsberetning

7. Vedta budsjett, fassette kontigenter og avgifter

8. Behandle innkomne forslag

9. Valg

Forslag må være stryret i hende senest 8 dager før årsmøtet. Sendes til post@veteranhockey.no.

filer/File/aarsmote 2012.JPG

Vel møtt