12.01.2012
KONTROLL AV LISENSER OG INNSENDELSE AV MATCHPROTOKOLLER

Positive resultater av NOHAs offensiv

Når det gjelder matchprotokoller, er det i skrivende stund kun en protokoll som mangler. Den har antakelig kommet bort på en eller annen måte.

Når det gjelder lisenser, har det også blitt fart i det å løse disse. Det er enda ett lag som mangler, men vi håper og tror at det vil løse seg.

Lisensen er ikke bare et fordyrende ledd. Den inneholder f.eks. en forsikring for den enkelte spiller. Er uhellet ut og det går en tann eller to, er det ikke alle forsikringer som dekker dette.