14.04.2011
DET 26. ÅRSMØTE

NOHA avholder sitt 26.Årsmøte i kafeteriaen Løren Ishall torsdag den 12. mai kl. 1900

Torsdag den 12. mai avholder NOHA sitt 26. Årsmøte.

Forslag eller saker som ønskes behandlet, må være styret i hende senest en uke før Årsmøtet. Adr. da er bbl@aolnorge.no

Viser forøvrig til e-post som alle kontaktpersoner skal ha mottatt.

Styret