11.03.2020
Styremøte nr. 8 for sesongen 2019 - 2020

Saker: Seriespillet / Dommere /DIskusjon om en ny Strategi NIHF 2020-2025 / Deltagere til NIHFs ting i Stavanger 6-7 juni / Valgdeltakelse neste år / Eventuelt

Styremøte nr. 8 , tirsdag 10.03.20 kl.1800, Løren Ishall VIP-rommet

SAKSLISTE / PROTOKOLL

Fremmøtte:  Kåre Ø. / Jan F. /  Kai K / Øivind M. / * Bjørn W (på telefon) / Torild S. / Michael M

* Bjørn W. meldt mulig forfall.

 

1) Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7.
Vedtak: Protokollen ble underskrevet.

2) Seriespillet, sluttspillet. Kai K.
Vedtak: Bærum ishall tar isen tidlig. Kai sjekker andre haller, blant annet Jar og Furuset Forum.

3) Økonomi Bjørn W per telefon
Mottatt kr. 2.000,- fra Halse Løren

4) Dommere. Øivind M
Opplysning: Johan Haugen fra Jutul ønsker ikke lenger å dømme Jutul – Jar.

5) DIskusjon om en ny Strategi NIHF 2020-2025. Evt. annet til Tinget.K.Ø
Vedtak: NOHA v/leder skriver et notat til forbundet hvor vi forklarer at det er vanskelig å bidra inn i arbeidet med strategiplanen når det ikke finnes en statusrapport ift. gjeldene strategiplan (2015-2019). NOHA etterlyser en statusrapport på strategiplanen. NOHA ønsker en langt bedre kommunikasjonsform og engasjement fra administrasjonen i NIHF.

6) Deltagere til NIHF´s ting i Stavanger, 6-7 juni. K.Ø
Vedtak: Kai bes være med formann Kåre til Tinget. Reise og opphold for én ekstra deltaker dekkes av NOHA.

7) Valgdeltagelse for neste år. K.Ø.
Vedtak: Styrets leder anmodet høflig styremedlemmene om å ta gjenvalg.

8) Eventuelt
Furuset Forum, Jordal Amfi, Ungdomshallen, bobla på Jordal og Sonia Henie ishall skal driftes av Oslo Kommune. 
Vedtak: NOHA må skrive til Oslo Ishockeykrets og anmode om å få samme behandling som øvrige breddelag når det gjelder å få bruke ishallen.

9) Neste møte
Vedtak: Neste møte blir tirsdag 16. april kl 18 i Lørenhallen.

Møtet avlsuttet kl 19.00.

Lørenhallen 10. mars 2020
Michael Markusson