22.12.2016
Julehilsen

Hjertelig takk!

Sesongen er godt igang. Dere har vært svært flinke til å følge opp det NOHA prøver å legge opp til. Moderne kommunikasjon krever noe ekstra forståelse og innsats for å få alt til å fungere. Vi er svært taknemlige for at dere gjør deres beste i denne sammenhengen. Alt er ikke på plass, så denne sesongen blir en utprøvende sak, hvor vi alle høster erfaringer og blir enda bedre neste sesong.

NOHA benytter anledningen til ønske dere alle så engasjerte deltagere i alle ledd: EN RIKTIG GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTTÅR!

La oss gjøre hockeyfamilien større og bedre!

For Styret i NOHA

Kåre "Kokken "Østensen                                                                                                      President