18.09.2012
Forsinkelse av terminlister

Terminlistene for oss har blitt forsinket fra NIHF

Da vi ikke klarte å holde tidsfristen for innsendelse av våre ønsker til sentralt hold i NIHF, har våre terminlister blitt noe forsinket. Vi sender ut alt til lagene så snart de foreligger offisielt