29.04.2012
PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET

Avholdt i Kaferiaen Løren Ishall

PROTOKOLL TIL 27. ÅRSMØTE
 
Løren Ishall, Kafeteriaen 26. April 2012 kl. 1900
 
Styret møtte fulltallig: Kåre N. Østensen, Terje Nyhaug, Bjørn Wiker, Morten Varsla, Cato Ryd og Børre B. Lund
 
1. Årsmøtet ble åpnet av presidenten som ønsket de 14 delegatene i tillegg til styret, velkomne.
Innkallingen ble godkjent.
 
2. Dagsorden ble godkjent.
 
3. Bjørn Svendsen ble valgt til dirigent og Børre B. Lund til referent.
 
4. I forkant av overrekkelser av premier, presenterte Cato Ryd seg selv. Han refererte til antall matcher som var avviklet og antall mål scoret. På alle de 180 matchene ble det kun utskrevet 7 bøter for manglende matchprotokoll. Han oppfordret lagene til å gjøre det til en vane å skanne og sende disse til post@veteranhockey.no så snart som mulig etter spilt match.
Pokalene ble utdelt til vinnerne av de respektive divisjoner som følger:
Div. III    Jutul Rhinos
Div. II     Gruner Hugin
Div. I      Manglerud Star MOS
Til vinneren av av Div. er det i tillegg satt opp en vandrepokal.
I fjor fikk Frisk Oldtimers sitt tredje napp i Erik Guldviks Vandrepokal og dermed fikk de den til odel og eie.
I år ble det derfor satt opp en ny vandrepokal. Denne gang i navnet til en høyst levende og oppegående veteran. Per R. Voigt var selv tilstede og overrakte Per Voigts vandrepokal til Manglerud Star MOS. MOS var for øvrig ikke representert. Trond Bjerke, Oslo Oilers, vikarierte som representant.
 
5. Styrets beretning for siste år.
Dirigenten, Bjørn Svendsen leste.
En kommentar fra Cato Ryd. Det var 17 spillere som representerte Norge i Arctic Cup, ikke 18.
Tom Corneliussen mente det var tre lag som hadde deltatt i internasjonale turneringer siste sesong, siden Oslo Oilers stilte med to lag i Canada.
Innledningsvis var det også en uenighet om varigheten av Årsberetningen. Den landet på sesongvis.
Beretningen godkjent med merknader.
 
6. Regnskap. Bjørn Wiker refererte. Innledningsvis mente Trond Bjerke, Oslo Oilers, at kr. 30.000,- ikke var noen gave til kommende keepere. Dette var et stipend og ba om å få det rettet.
Ellers ble regnskapet enstemmig vedtatt.
 
7. Budsjett. Bjørn Wiker leste. TN spurte hvorfor utgiftene til møtelokaler var halvert. Svaret var at sist betalte vi for to år.
Trond Bjerke spurte om målvakt- og spillerstipend.
KØ svarte at i utgangspunktet var 4 juniorspillere øremerket for dette.
TN repliserte at stipendiet opprinnelig var en gave fra NOHA til NIHF i forbindelse med et jubileum.
Budsjettet enstemmig vedtatt.
 
8. Forslag. Ingen forslag innkommet.
Rune Syversen, RIL Boys, hadde tanker om dommerhonoraret og mente at hjemmelaget måtte kunne stå for dette.
Dirigenten mente at dette kun er en styresak og behøver ikke behandles i Årsmøtet.
Han etterlyste også klare regler og rutiner for avholdelse av valg. Dette på grunn av diskusjon om MV var på valg.
Han har sittet i tre år og valgperioden er to år. Altså har han ett år igjen av sin andre periode.
TN redegjorde for innarbeidet praksis med president og kasserer det ene året, mot visepresident og sekretær det andre.
Styret pålegges å rydde opp i rotet rundt kandidatene.
 
9. Valg.
President     Kåre Østensen         ikke på valg
V/president   Terje Nyhaug         valgt for 2 år
Kasserer      Bjørn Wiker          ikke på valg
Sekretær      Børre B. Lund               valgt for 2 år
Styremedl.      Morten Varsla            valgt for 2 år
Styremedl       Cato Ryd                    ikke på valg
 
Valgkomite og revisor
Valgkomiteen tok gjenvalg. Kjell Syvertsen og Terje Bolt-Hansen
Trond Bjerke tok gjenvalg som revisor.
Til avslutning minnet presidenten om sine tanker og vyer for det internasjonale samarbeidet i Oldtimers sammenheng. 
Helt avslutningsvis takket presidenten delegatene for oppmøtet og rettet en spesiell takk til de styremedlemmene som tok gjenvalg.
 
Ref.: BBL