12.04.2012
Årsberetning til det 27. Årsmøte i NOHA

Årsmøtet avholdes i kafeteriaen Løren Ishall torsdag 26.04.2012 kl. 1900

 

Til behandling foreligger:

1. Godkjennelse av innkallelsen og fullmakter.

2. Godkjennelse av dagsorden.

3. Valg av dirigent og protokollfører for Årsmøtet.

4. Utdeling av premier og utmerkelser.

5. Behandling av styrets beretning for siste år.

6. Regnskap med revisjonsberetning.

7. Vedta budsjett samt fastsette kontingenter og avgifter.

8. Behandle innkomne forslag.

9. Valg.

Styrets sammensetning i perioden 2011 / 2012

President: Kåre N. Østensen, Oslo Oilers

Visepresident: Terje Nyhaug, Progress

Kasserer: Bjørn Wiker, Oslo Oilers

Sekretær: Børre Borgen Lund, Hasle/Løren Vikings

Styremedlem: Annelise Østensen, Oslo Oilers

Styremedlem: Morten Varsla, Frisk Oldtimers

Serieoppmann: Cato Ryd, Gruner Eastenders

NOHAs formål er å tilrettelegge organisert seriespill for spillere over 35 år som ønsker å fortsette å spille ishockey etter en aktiv karriere.www.veteranforbundet.no er en hjemmeside alle veteraner må ha som bokmerke. Mye sentral informasjon vil bli lagt ut her. Veteranforbundet har også opprettet en egen elektronisk postadresse. Det er viktig at alle gjør seg kjent med post@veteranhockey.no som adresse. Det innbærer at interesserte kan kommunisere med styret 24 timer, alle dager hele året.

Styret har avholdt 9 styremøter i det inneværende år.

Det nye styret forsøkte seg på å utforme et forslag på visjoner og verdier i NOHA. Dette er tråd med NIHFs ønsker om at kretser og utvalg lager en fremtidsplan for sitt område. NOHA deltok på NIHF årsting 2011 med representant Cato Ryd i Stavanger.                                                                                                                                    Styret i NOHA er samtidig veteranutvalget i NIHF med talerett på årstinget.        Debatten om nye visjoner og verdier ble ikke fullført ,men utsatt for behandling senere, og da lagt til side.                                                                                                                    Styret har arbeidet godt og styremøtene har hatt noen friske debatter ved flere anledninger. Men styret har også fått utrettet en god del.                                 Styremedlemmene har fått til en ordning med NIHF-kort som gir styret "gratis" inngang til NHIFs seriekamper og landskamper.                                                           Styret har valgt å benytte veteranforbundets hjemmeside som en kommunikasjonsplattform. www.veteranhockey.no er en hjemmeside alle veteraner må ha som bokmerke. Mye sentral informasjon vil bli lagt ut her. NOHA har også opprettet en egen elektronisk postadresse. Det er viktig at alle gjør seg kjent med post@veteranhockey.no som adresse. Det innebærer at interesserte kan kommunisere med styret 24 timer i døgnet hele året.                                                      Med denne adressen har NOHA kunnet motta skannede matchprotokoller fortløpende. Dette har vært en suksess ,noe resultater av innsendingene viste. Forrige sesong manglet NOHA 50-60 protokoller mot 5 protokoller i 2011/12.                    NOHA har god dialog med NIHF i forbindelse med serieavviklingen og oppsettet.

Da sekretær Børre Borgen Lund, har vært på langtids ferie, ble hans oppgaver dekket av Kåre N. Østensen.

Det mest kontroversielle i årets sesong har vært styrets splittelse i hvorvidt det skal satses internasjonalt. NOHA fikk en unik invitasjon om å delta i Arctic-cup i St. Petersburg, Russland. Invitasjonen kom til NIHF, men ble dessverre liggende en stund før NOHA fikk kjennskap til den. Det skapte tidsproblemer for NOHA. Kåre N. Østensen tok fatt i saken og den ble løst svært elegant av ham. For første gang i historen fikk vi nå et "landslag" med NIHF drakter og norsk flagg på brystet. Pga tidsnød ble ikke utaket av spillere slik NOHA ønsket. Laget ble tatt ut i samarbeid med NIHF. 18 spillere, 2 lagledere og 1 NIHF representant dro over. For spillere og NOHA ble det en svært minnerik opplevelse. Nå fikk NOHA sterkere bånd knyttet opp mot NIHF, gjennom et nasjonslag. Kåre N. Østensen coachet laget til en akseptabel plass i turneringen.

 

Serien: Serieavviklingen har gått bra. Serieoppmannen, Cato Ryd, tok tak i problemene vedr. matchprotokollene og nå kommer 95% av disse inn pr. e-mail til rett tid.

Resultatene: 1. div. ble avviklet med 6 lag og ble vunnet av MOS med 30 poeng.          2. div. ble avviklet med 7 lag og vunnet av Gruner/Hugin med 32 poeng.                         3. div. ble avviklet med 9 lag og vunnet av Jutul Rhinos med 31 poeng.

Dommere: Det har ikke vært noen spesiell dommerkomite siste sesong.            Denne gjerningen, samt det vesentligste av dømmingen, har helt utmerket blitt håndtert av Terje Nyhaug. Det er kun innrapportert 1 kamp hvor dommer ikke møtte. Hovedregelen er: Hvert lag stiller med dommer til hver match.

Vi kan ikke få takket de nok, de få som forsaker mye familieliv for å stille som dommere hele Østlandet rundt.

 

Lisenser / spilleberettigelser: NOHA v/ serieoppmannen har hatt en offensiv også når det gjelder spillerlisenser. Disse ble brakt i orden i løpet av sesongen. For øvrig etter korrespondanse mellom klubbene og ledelsen i NOHA.

NOHA så behovet for å skjerpe kontrollen av innbetalte spillerlisenser. Kontrollen ble utført i november og avdekket flere manglede spillerlisenser. Det er viktig å presisere viktigheten at denne blir betalt. Den er spillerens forsikringsbevis. Samtidig fungerer innbetalingen som et press på spilleren om å ha en klubbtilhørighet. Spilleren må betale sin medlemskontingent til sin moderklubb for å få et KID nr ,slik at spillerlisens kan innløses. NOHA er klar over at det finnes "huller" her som man i samarbeid med NIHF vil søke å tette igjen.                                                                                                                                            Det har vært Cato Ryd som har hatt hovedansvaret for dette arbeidet.

Det påpekes at også i neste sesong må matchprotokoller sendes inn innen 3 dager og i godt utfylt stand med også navn og resultater. Ansvaret hviler her på hjemmelaget.

 

Økonomi: Regnskapet har vært ivaretatt av Bjørn Wiker. NOHA har blitt godt styrt og fått et overskudd. Innbetaling av kontingent og serieavgifter har gått bra med noen få unntak. NOHA vil innskjerpe innbetalingsfristen for neste sesong 

Internasjonale cuper siste sesong: Atlantic Icebreakers har deltatt i Gothen Cup, Gøteborg og Oslo Oilers har deltatt i Snoopy Cup i California, sist sommer og Oldtimers W/C i Sault St. Marie, Canada. nå i mars. Alle lag har hevdet seg bra.

For øvrig er det fremdeles lag som deltar i turneringer utenlands uten å være organisert i NOHA.

Valgkomiteen:  I år har valgkomiteen bestått av Kjell Syvertsen og Terje Bolt-Hansen. Valgkomiteen har henvendt seg til de respektive klubber for å lodde interessen for om noen medlemmer er interesserte i verv i NOHA

 

Oslo april 2012

 

               Kåre Østensen                                                      Børre Borgen Lund

                    President                                                                    Sekretær

Som en liten kuriositet kan nevnes at den enkelte klubb, ved å sende en spillerliste til NIHF, sender forbundet gjerne alle lisensene tilbake til ansvarshavende i klubben.