04.09.2011
VIKTIG,VIKTIG regelendringer for sesongen 2011/2012

Muligheten for å spille på 2 lag opphører. 300,-kr i bot for å ikke sende inn matchprotokoll innen 3 dager. Hjemmelagets ansvar.

Muligheten for å spille på 2 lag opphører. Det vil ikke lenger være mulig å stå over en kamp
for så å kunne spille på et lag i en lavere divisjon. Dersom en spiller i sesongen ønsker å bytte
lag innen klubben, må dette søkes om hos NOHA.

Protokoll fra 1. kamp vil danne grunnlag for hvem som spiller hvor på de enkelte lagene.
 
Matchprotokoll skal sendes innen 3 dager etter kampdag enten pr post eller pr mail.
Mailadr er post.veteranhockey.no

Om protokollen ikke er i hende innen fastsatt tid vil dette skape grunnlag for sanksjoner mot hjemmelaget med bot på 300,- kr/pr gang,
gjentakelser vil medføre sterkere reaksjoner.

Det er hjemmelaget som har ansvaret for å sende inn matchprotokollen.
Å overlate dette ansvaret til dommer er ikke akseptabelt.

Matchprotokollen kan lastes ned fra sidene til www.veteranhockey.no. (se skjemaer)

mvh, styret