14.06.2011
Utdrag fra styremøte 01-2011

Det nye styret hadde sitt første møte den 7 juni. Saker som ble drøftet var påmeldingsfrister, regelendringer og en kraftig innskjerping av innsending av matchprotokoller.

Utdrag fra styremøte 01/2011, 07.06.2011

 

Tilstede:         Kåre N Østensen

                        Terje Nyhaug 

                        Bjørn Wiker   

                        Morten Varsla

                        Cato Ryd                    

 

 

Saker til behandling:

 

Forslag til visjon og verdier for NOHA.

 

Vedtak:           Utsettes til neste møte

 

Serien 2011/1012

 

Vedtak:           Frist for innbetaling av kontingent er 15.07.201.

                        Kontingenten er på 1000,-

                       

Viktig: Ny regel;

Muligheten for å spille på 2 lag opphører. Det vil ikke lenger være mulig å stå over en kamp for så å kunne spille på et lag i en lavere divisjon. Dersom en spiller i sesongen ønsker å bytte lag innen klubben, må dette søkes om hos NOHA.

Protokoll fra 1. kamp vil danne grunnlag for hvem som spiller hvor på de enkelte lagene.

 

Matchprotokoll skal sendes innen 3 dager etter kampdag enten pr post eller pr mail. Foreløpig mailadr er post@veteranhockey.no.

Om protokollen ikke er i hende innen fastsatt tid vil dette skape grunnlag for sanksjoner mot hjemmelaget, som har ansvaret for å sende inn matchprotokollen.

 

Frist for påmelding av lag er 20.08.2011.

 

Spilleravgiften er 11 000,- pr lag.

 

Historikk, pokaler, arkivverdige dokumenter

 

Vedtak:           Arkivdokumenter hentes omgående og lagres forsvarlig for ettertiden

                        Utestående pokal hentes fra klubb.

                       

 

Foredeling av oppgaver:

 

Vedtak:           Kåre eller Cato representer NOHA på forbundstinget i Stavanger 2011.

                        Terje er kontaktperson opp mot forbundet v/ Audun Moen

Terje har ansvaret for å tilrettelegge serieoppsettet

                        Bjørn sørger for utsendelse av påmeldingsskjemaer og innbetalinger.

                        Børre lager forslag til følgebrev til klubbene         

                        Cato oppdaterer hjemmesiden

 

Nytt møte 23.08.2011 kl 1800