21.12.2021
JULE OG NYTTÃ…RS HILSEN!

Styret i NOHA sender sine Julehilsener.

Hei alle sammen!!

Så har vi igjen vært igjennom en litt vrien periode. Er det ikke det ene , så er det andre. Men vi står på så godt det er mulig, samtidlig som vi håper at dere holder dampen oppe med best mulig aktivitet. Så får vi håpe at bestemmende myndighter lar oss komme nærmere en normal situasjon, snarest, i 2022..Videre håper styret på at dere alle greier å ta vare på ØYEBLIKKET, ikke hva som har vært eller hva som kommer.Gled dere og vær positive for og med hverandre.

Kai K. Øivind M.Mikke M. Audun G. Hilde L og Kåre Ø. ønsker dere hver især og deres nærmeste

En Riktig God Jul og Et HelseGodt Nytt År!

For Styret i NOHA, Kåre "Kokken" Østensen, Pres./leder.