21.10.2021
Styremøte nr. 2 sesongen 2021-2022

Styremøte nummer 2 sesongen 2021-2022 ble avholdt i Løren Ishall tirsdag 12.oktober.

Referat fra møtet kan du lese her:

/filer/files/Styrem%C3%B8te%20nr2%2012okt%202021-2022%20sesongen.pdf