17.09.2021
Styremøte nr. 1 sesongen 2021-2022

Styremøte nummer 1 sesongen 2021-2022 ble avholdt i Furuset Forum tirsdag 14. september. Styret konstituerte seg og fordelte oppgaver. Referat fra møtet kan du lese her.

SAKSLISTE / PROTOKOLL STYREMØTE 1 SESONGEN 2021/2022

Tilstede:    Kåre Ø. / Kai K / Øivind M. / Audun G. / Michael M.

Møtet ble satt 14. september 2021 kl 18.45.

Alle er tilstede utenom Hilde L.

Møtet ledes av styrets leder.
 

SAKSLISTE:

1) Styret konstituerer seg. K.Ø.

    Vedtak: Styret konstituerte seg på følgende måte

Kåre «Kokken» Østensen, styrets leder, ansvarlig for internasjonalt arbeide, leder og øverste ansvarlig for NOHAs virksomhet.
Kai Konnerup, nestleder, serieansvarlig og kontakt med hockeyforbundet for dette.
Øivind Moltzau, dommeransvarlig og kontakt med hockeyforbundet for dette.
Audun Grønvold, ansvarlig for annen kontakt med hockeyforbundet, særoppgave: Rekruttering av flere lag til seriespillet.
Michael Markusson, kassere.
Hilde Sandnes Lenschow, sekretær, nettsideansvarlig.

 

 1. Forslag til møtetider

  Vedtak: Styret holder møter den andre tirsdagen i måneden kl. 18.30 medmindre sakstilfanget tillater annenhver måned. Neste møte er 12. oktober kl. 18.30. Møtested ønskes lagt til Lørenhallen, styrets leder sjekker dette.
   
 2. Gjennomgang av årsmøtes vedtak

  Vedtak: Beslutningene fra årsmøtet blir iverksatt. Budsjettjusteringer gjøres av kasserer, medlemsavgifter justeres i utsendelsene av årets kontingent. 
   
 3. Fordeling av oppgaver.

  Se pkt. 1) konstiruering
   

2) Seriespillet. K.K.

Seriene er ferdig satt opp. Serieansvarlig sener ut lagdagbøkene til klubbene.

3) Dommere. Ø.M.

Alle dommere er kontaktet og arbeidet går sin gang. Det ser ut til at det totalt blir 11 aktive dommere denne sesongen. Styret anbefaler at alle dommere løser lisens i NIHF. Dommeransvarlig formidler dette videre til dommerne med pris og hva lisensen gir hver enkelt dommer.

4) Økonomi. M.M.

Økonomien er tilfredsstillende. Ingen større bevegelser i det siste. 
MM har fått tilganger til konti og er i dialog med tidligere kasserer om overlevering og igangsetting av ny kasserer.

5) Oppmerksomhet til Bjørn Wiker. K.Ø.

Vedtak: Styret bevilger et par-tre tusen kroner til en tegning av Bjørn Wiker, etter idé av Kåre Østensen. Kåre Ø effektuerer.

6) Oppmerksomhet fra NIHF vdr.Veteranutvalget til Kåre Ø.(info)

7) Eventuelt. Fritt,

Saker: 

1. Forslag om å ha et arrangement for de sentrale personene i de aktive klubbene, i en losje på Jordal, med litt fag, litt servering og se en kamp.

Vedtak: Audun med hjelp fra Kåre tar denne pucken og rapporterer fremdrift i forslaget på neste styremøte.

2. Keepere har dispensasjon for alderskravet i veteran. Alderen gjør at lisensvalget «Veteran» ikke er tilgjengelig for spillere under alderskravet. Audun tar opp dette med NIHF/Min idrett.

8) Fastsettelse av neste møte.
Neste møte ble satt til tirsdag 12. oktober kl. 18.30.

Møtet avsluttet kl. 20.21.

For NOHA

Michael Markusson