15.06.2020
ÅRSMØTE I NOHA.

Årsmøtet holdes onsdag 17.06. 2020 kl.1800 på Løren Idrettsanlegg, klubblokalet til H/L oppe ved fotballbanen, borteste røde bygningen. Vel Møtt!

NOHA ønsker alle hjertelig velkommen til et givende, praktisk årsmøte.

Vel møtt!

For styret i NOHA, Kåre N. Østensen, Pres/leder.