22.02.2020
Styremøte nr. 7 for sesongen 2019 - 2020

Saker: Seriespillet / Dommere / Lisenser / Kontakt andre miljøer / Eventuelt

PROTOKOLL

Styremøte nr. 7, tirsdag 11.02.2020, Foruset Forum kl. 1800.
Fremmøtte: Kåre Ø. / Jan F. / Kai K. / Øivind M. / Bjørn W. / Torill S. / Michael M.

1) Signering av forrige protokoll K.Ø.
Vedtak: Protokollen fra forrige møte ble signert.

2) Seriespillet. K.K.
2. divisjon: Ullensaker utsetter kamper, synes det er vanskelig å komme inn til Oslo eller andre steder for å spille kamp. Men til hjemmekamper går det greit å stille lag. Serieansvarlig følger opp.

Sluttspill 1. divisjon: KK sjekker muligheter for leie av Bærum Ishall til sluttspill.NB: Når serien settes opp skal Forbundet bes om at det ikke settes opp kamper fredagen før uke 8 og i hele uke 8 pga vinterferie.

3) Økonomi. B.W.
Ingen endringer i økonomien

4) Dommere. Ø.M.
Alt i orden med dommerne.

5) Lisenser/forsikringer.J.F.
NOHA har henvendt seg til Ishockeyforbundet for å få sjekket status på spillerlisenser. NOHA får ikke en egen bruker til TA for å logge inn på TA. 
Forbundet vil i stedet ta ut rapporter til NOHA for å avgi oversikter over status lisenser.

6) Kontakt med andre områder  K.Ø.
Lillehammer: Kokosligaen, ikke interessert i noen cup eller annet, med Gjøvik og andre lag involvert. De har sin egen gateliga med ti lag og eget sluttspill. På Hamar er det ingen interesse. Hos Sparta er det ikke plass til noen cup. I Stavanger Ishall og i Bergen er det vanskelig å komme gjennom.

NOHAs tanke om å få til noe mer med andre lag fra andre regioner møter dessverre ingen interesse.

7) Eventuelt.
   a) Jan F.
Jan F orienterte om at han av helsemessige årsaker gir seg i styret for NOHA etter inneværende valgperiode som er ut sesongen 2019-2020. Formannen takket Jan F for mange gode år som styremedlem.

   b) NIHF-protokoller. K.Ø.
NOHA har satt opp en rekke kommentarer til utlagte protokoller.
NOHA undrer seg over at NOHA ikke involveres i saker som berører veteranhockey og spillerne i systemet NOHA. Formannen vil lage et utkast til en dialog med forbundets formann med anmodning om å bli inkludert i forbundets arbeide med sporten.

NOHA ønsker at NIHF skal legge ut protokoller fra sine styremøter løpende.

8) Neste møte.
Neste møte blir 10. mars i Lørenhallen kl. 18.00

Møtet avsluttet kl. 19.00

Furuset Forum 11. februar 2020
Michael Markusson
Referent