14.10.2019
Spesielle spilleregler for Veteranserien 2019/2020

Her er de spesielle spillereglene for Veteranserien 2019/2020. Lagledere og trenere oppfordres til å gå gjennom reglene med spillerne på spillermøte. Dommerne i Veteranserien har gått gjennom reglene på kurs og med en treningskamp som praksis.

NOHA Spilleregler gjeldene fra og med sesongen 2019-2020

§ 1. Primært følges spillereglene til NIHF men reglene kan forenkles etter dommerens skjønn.

§ 2. Dropp av puck
Køllebladene SKAL være i det hvite feltet.
Senter starter bevegelser for tidlig: Bytte senter/dropper

§ 3. Uthaling av spillet
Bevisst/ubevisst spill av puck over vantet i forsvarssonen: 1. gang er advarsel, 2. gang i løpet av kampen gir 3 min. utvisning.

§ 4. Slagskudd er ikke tillatt
Om en spiller anvender slagskudd gir 3 min. utvisning. 
Det er ikke lov med slagskudd der kølla løftes over isen når det skytes.

§ 5. Takling / kroppskontakt mot motspiller er ikke tillatt
Forseelsen gir 3 min. Utvisning. Liten eller stor straff basert på dommerens oppfatning av intensjonen og voldsomheten i spillerens handling og virkning på motspiller når spilleren med vilje har kroppskontakt ved å trykke, skyve eller stå i veien for motspilleren slik at det blir kroppskontakt og/eller ikke prøver å unngå kroppskontakt

Dersom det blir skade etter en kroppskontakt med vilje skal det være stor straff

§ 6. Høy kølle er ikke tillatt
En spiller som forchecker eller skremmer en motspiller ved å ha kølla over høyden på midjen
til motspilleren skal ha liten straff. = 3min. utvisning.

§ 7. Kontakt kølle/puck mellom kne og hofte
 Kontakt kølle/puck mellom kne og hofte fører til avblåsning og dropp av puck.

§ 8. Kontakt kølle/puck mellom hofte og skulder
Kontakt kølle/puck mellom hofte og skulderhøyde gir 3 minutter utvisning.

§ 9. Kontakt kølle/puck over skulderhøyde er ikke tillatt
Kontakt kølle/puck over skulderhøyde medfører utvisning i 3+9 minutter. (3min. utvisning + 9 min. personlig straff).

Dersom en spiller med vilje eller uheldigvis treffer en motspiller med kølla over dennes høyde på skulderen skal stor straff tildeles uansett om det blir skade eller ei = Utvisning resten av kampen + 9 min. med 1 mann mindre på isen uansett evt. baklengsmål.
Matchstraff tildeles i tillegg om det blir skade.

§ 10. Avventende off-side
Regelen om avventende off-side gjelder som vanlig.

§ 11. Avventende utvisning 
Reglene om avventende utvisning gjelder ikke.

Unntak for dette når motstanderlaget er i en direkte scoringssituasjon.

§ 12. Icing 
Icing skal dømmes konsekvent, bortsett fra om forsvarende spiller løfter opp kølla og lar pucken gå eller om keeper beveger seg mot pucken utenfor målgården.

§ 13. Slag på kølla 
Slag på kølla med større styrke enn skudd medfører 3 min utvisning.

§ 14. Forlengelse av spilletid
Dersom et lag leder med 2 mål eller mindre legges det til 3 min. løpende forlengelse
eller spille de siste 5 minuttene med effektiv spilletid. (Dommerens avgjørelse)

§ 15. Liten disiplinærstraff for flere utvisninger
Om en spiller blir utvist tre ganger i samme kamp, medfører dette liten disiplinærstraff 
(Utvist resten av kampen) og ny spiller/laget avtjener straffen (trenger ikke være spesifikk spiller som avtjener straffen).

§ 16. Slagsmål
Matchstraff skal gis til alle spillere som er innblandet i bråk.
Likeledes spillere som forlater innbytterbenken for å delta i slagsmål

§ 17. Utespiller som agerer som keeper
Et mål skal tildeles dersom målvakten er tatt av isen og erstattes av en utespiller og pucken er i målfeltet og en utespiller fra dette laget med vilje: Faller på pucken, holder den eller drar den inn til kroppen, plukker opp pucken fra isen med hånden, blokkerer pucken med hånden.

§ 18. Andre spesielle situasjoner som gir mål når målvakt er tatt av isen
Evt. spiller ved breakaway blir hindret bakfra og fratatt en klar scoringsmulighet, mål skal tildeles.
En forsvarende spiller flytter med vilje målburet sitt ut av sin normale posisjon når en angripende spiller er på breakaway, mål skal tildeles.
Spiller eller en lagleder fra det laget ulovlig går på isen fra spillerbenken eller et hvert annet sted i arenaen og hindrer en spiller fra det andre laget som er på breakaway, med bruk av en kølle eller ethvert annet objekt som hindrer puckens bevegelse utenfor motstandernes forsvarssone SKAL MÅL TILDELES.

 

Liten straff (vanlig straff) utvisning: 3 min. løpende tid

Liten disiplinærstraff: Utvist resten av kampen + 3 min. utvisning på laget.
(ved baklengsmål oppheves resten av utvisningstiden, trenger ikke være spesifikk spiller som avtjener straffen).

Stor straff: Utvist resten av kampen + 9 min. utvisning på laget uansett evt. baklengsmål.
(trenger ikke være spesifikk spiller som avtjener straffen).

Usportslig opptreden: 12.min. (personlig) løpende tid.

MatchstraffResten av kampen + minimum stå over neste kamp + 9 min. med 1 mann mindre på isen uansett evt. baklengsmål. (Dommerrapport til NOHA max. 24 timer etter kampslutt).

 

SKADER
Lisens/forsikring, med utvidet forsikring, dekker alle skader om skaden straks blir meldt inn på Idrettens skadetelefon, 98702033. Gå inn på nettet: Idrettens Skadetelefon for mer info.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Spill i veteranserien skal utespillere ha fylt 35 år.
Keeper 30 år. Det kan søkes dispensasjon for keepers alder.
Spillere som har fylt 35 år kan for samme klubb, spille både veteran og senior herrer i den laveste divisjon som NIHF tilbyr. En spiller må stå over en sesong etter å ha spilt i en av NIHF tre øverste divisjoner før deltagelse i veteranserien. 

Dersom en spiller i laveste senior herrer ønsker å spille veteranhockey og klubben ikke har eget veteran lag kan det søkes NOHA om å få spille veteran for en annen klubb.

Klubber som har 2 lag i serien kan IKKE en spiller fra høyere div. spille på 2. laget, unntaket er om man har stått over siste kamp i høyere divisjon. Målvakter kan spille på begge.

Gyldig spillerlisens, eller laget får 1500,- i bot pr. spiller pr. kamp, i tillegg idømmes seier til motstander 5-0.

--------------------------------------------------------------------------------------------