14.10.2019
Styrem√łte nr. 4 for sesongen 2019-2020

Saker: Serieoppsett / √łkonomi / dommere / lisens / eventuelt

SAKSLISTE/PROTOKOLL.

Styremøte nr 4 i NOHA, 01.10.2019, Løren Ishall VIP-rommet kl. 18.00.

Fremmøtte:

Kåre Ø. / Jan F. /  Kai K. /  Øyvind M / Bjørn W. / Torill S.
Michael M. møter for mulige oppgaver

 

1) Signering av tidligere protokoller. K.Ø.
Vedtak: Tidligere protokoller ble signert.

2) Seriespillet K.K.

Serieoppsettet er nå ok og sendt alle lagene.

En justering for Moss om at kampene der går kl. 21.00 er sendt som tilleggsinformasjon til lagene. Furuset Forum må få beskjed om kampoppsettet for lagene som bruker denne hallen.

Vedtak: K.K. gir beskjed til Vidar Noreng, eller andre ansvarlige for oppsettet i Furuset Forum, for å gi beskjed om når kampene er satt opp for lagene som spiller der.

3) Økonomi B.W.
Ved forrige møte var det tre lag som manglet innbetaling av avgifter og medlemsskap. Disse tre er purret og det er mottatt betaling fra to av lagene. Det betyr at det p.t. kun er ett lag som ikke har betalt.

Vedtak: B.W. følger opp for å få innbetlaing fra det siste laget.

4) Dommere oppsett og kurs Ø.M.
Det var fire deltakere på dommerkurs. Alle dommerne skal legges ut på hjemmesiden til NOHA. Neste år unngår vi høstferien. Ø.M. presenterte enkelte justeringer i spillereglene.

Vedtak: De justerte reglene vedtas som forelagt fra Ø.M. og legges ut på NOHAs hjemmesider og sendes ut til klubbene.

5) Forsikringer/lisenser J.F.
Jan påpeker at NOHA ikke har tilgang til TA. NOHA kan derfor ikke sjekke spillerlisenser uten assistanse. NOHA bør ha en bruker i TA.

Vedtak: NOHA v/K.K tar kontakt med forbundet v/Grethe for å be om å få opprettet en bruker for NOHA i TA. Begrunnelse: NOHA behøver å kunne sjekke lisenser på egen hånd.

6) Eventuelt.

Sak a): NOHA snakker med lagene som ikke har aktive lag i Veteranserien, om det er interesse for å komme i gang med veteranspill. Spillerne i veteranserien blir ikke yngre, så for å sikre rekruttering kan dette være viktig. Kontakt fra NOHA for å rekruttere fra etablerte klubber i Østfold, Vestfold og Mjøsregionen.

Vedtak: NOHA fortsetter arbeidet med å rekruttere lag til veteranserien eller cupspill.

Sak b): NOHA har noen oppsparte midler. Disse tilfaller Norges Ishockeyforbund hvis NOHA opphører. Styret medlemmer oppfordres til å komme med idéer til hva midlene kan brukes til.

Vedtak: Ingen vedtak

7) Neste møte
Vedtak: Neste styremøte blir tirsdag 19. november på Rorbua, Stranden 71 kl. 18.00.

Møtet avsluttet kl. 19.00

Løren 1. oktober 2019

Michael Markusson

Referent