06.09.2019
Styrem√łte nr. 3 for sesongen 2019-2020

Saker: Serieoppsett / √łkonomi / dommere / lisens / eventuelt

SAKSLISTE/PROTOKOLL.

Styremøte nr 3 i NOHA, 03.09.2019, Løren Ishall VIP-rommet kl.1800.

Fremmøtte:
Kåre Ø / Jan F. / Kai K. / Øyvind / Bjørn W. / Torill S.
Michael M. møter for mulige oppgaver

1) Signering av tidligere protokoller. K.Ø.
Vedtak: Tidligere protokoller ble signert.

2) Serieopsettet og kommentarer fra lagene.K.K.
Vedtak: Serieoppsettet har vært ute til kommentarer fra lagene. Ingen lag har meldt inn innvendinger til oppsettet bortsett fra muligens flytting av kamper i starten av vinterfeiren. Dette ordner lagene i så fall innbyrdes. Serien gjennomføres som satt opp.

3) Økonomi B.W.
Kontrakten med DNB på foreningens fond må fornyes hvert år.
Formell behandling av søknad om økonomisk støtte til fire lag uten egen bane.

Vedtak: Stønad innvilget til fire lag uten egen bane med kr. 500,- per lag per hjemmekamp i veteranserien. Vedtaket gjelder kun for sesongen 2019-2020. Støtten utbetales med halvparten til jul og halvparten ved sesongslutt. Støtten gjelder spilte kamper.

4) Dommere. Ø.M.
Vedtak: Opplegget for søndag 29.09 kl. 19.00 med kurs og etterfølgende kamp i Lørenhallen kl. 20.00 blir gjennomført. Ø.M. sender ut en e-post til klubbene med oppfordring om å melde inn sine dommere til kurskvelden.

5) Lisenser/forsikringer J.F.
Vedtak: Av hensyn til lisenser og forsikringen må hendelser i kamp signeres for av kampens dommer. Forbundet undersøker om det er mulig å legge til hendelser og signering av dommer i TA og appen minhockey. 

6) Innkommet info om turneringer og info fra NIHF om utenlandsk deltagelse. K.Ø.
Vedtak: Kåre orienterte om forskjellige henvendelser om turneringer i Norge og utlandet. Interessante henvendelser publiseres på NOHAs hjemmesider.

7) Eventuelt.
Saker: Styret så litt på reglene for spillere som er aktive i flere serier. Det ble kommentert at det er spillere som spiller på flere klubblag, og på begge lag hos klubber som har to lag i forskjellige divisjoner i NOHAs seriesystem. NOHA følger med og vurderer regelverket løpende. Eventuelle endringer i regelverket gjøres av Årsmøtet.
Vedtak: Ingen vedtak.

Saker: Styret har litt kontakt med de forskjellige forbundene rundt omkring i andre land. Kontakten fortsetter ved formann K.Ø.
Vedtak: Ingen vedtak.

Saker: Webisdene må oppdateres, blant annet med bilder av Styret og oppdaterte adresser til lagenes kontakter.
Vedtak: Oppdatering skjer.

8) Neste møte
Vedtak: Neste styremøte blir tirsdag 1. oktober i Løren Ishall.

Møtet avsluttet kl. 19.10
Løren 4. september 2019

Michael Markusson
Referent