22.08.2019
Spillerlisens 2019-2020

Grunnlisens veteran: Kr 1270,- // Utvidet lisens veteran: Kr 2020,-

Fra NIHF har vi fått oversendt betingelsene for ny lisensperiode for sesongen 2019/2020.
Det blir en ny kategori for veteran med grunndekning og en kategori med utvidet dekning. Hensyntatt skadestatistikk er prisen for Grunnlisens veteran kr 1270,-. Prisen for utvidet lisens veteran er kr 2020,-

Forsikringen beholder samme dekningsgrad som tidligere, også gjeldende i utlandet under aktivitet, i regi av klubb.

Se forøvrig hockey.no/lisens og forsikringer

NOHA minner om at det er synlig i TA hvilke spillere som ikke har lisens.

NOHA oppfordrer alle lagledere til å kontrollere om spillerne på laget har lisens før de stiller til kamp.