20.08.2019
Styrem√łte nr. 2 for sesongen 2019-2020

Saker: Serieoppsett / dommere / lisens / invitasjon fra Solna Hockey

Styremøte nr. 2 for sesongen 2019-2020. Tirsdag, 13.08.2019, Løren Ishall Vip-rommet kl. 1800.

Fremmøtte:

 Kåre Østensen, styrets leder
Jan Foyn, styremedlem
Bjørn Wiker, styremedlem, økonomiansvarlig
Øivind Moltzau, styremedlem, dommeransvarlig
Michael Markusson, møter som observatør for mulige oppgaver.

Ikke tilstede: 

Kai Konnerup, styremedlem, serieansvarlig
Torill Semmerud, styremedlem

 

Innkallingen ble godkjent. 

1) Godkjenning av forrige protokoll. K.Ø.

    Vedtak: Signert

2)  Serieoppsettet, kontakt med NIHF, påmeldinger etc. K.Ø

Vedtak: Styret diskuterte frem og tilbake om dobbel eller trippel serie. Det ble besluttet dobbelt serie med sluttspill. Formann tar kontakt med de tre lagene som ikke har egen hall og sjekker om Vinterbro kan tilby is. Formann tar et møte med forbundet i uke 34.

3) Økonomi. B.W.

Vedtak: Styret noterer seg at mange klubber er seine med innbetaling av kontingent og serieavgift.

4) Dommere. Ø.M.

Vedtak: Klubbene får mail fra dommeransvarlig om å melde inn dommer for sin klubb for sesongen. Dommerne på denne listen blir oppfordret til å komme på dommerkurs i slutten av september i Lørenhallen. Is og teknisk avklares av Foyn med Torbjørn Eldsøy og Hesten.

5) Eventuelt.

i) Lisens

Vedtak: Lisens og forsikringer er kommet fra forbundet nå. Foyn lager noen linjer som vi legger på hjemmesiden NOHA. Vi legger også inn informasjon om at det er synlig i TA hvilke spillere som har betalt lisens og forbundet minner om at alle spillere må løse lisens. NIHF presiserer at veteranlag som skal ut å reise må melde fra til NIHF.

ii) Event Solna Hockey har sendt inivtasjon til den norske ambassaden i Sverige med invitasjon til en veterancup i april 2020. Formann følger opp saken og legger invitasjonen ut på NOHA nettside.

6) Neste møte.

Vedtak: Tirsdag 3. september kl. 18 i VIP-rommet Lørenhallen.

Møtet avsluttet kl. 19.00

Løren 13. august 2019
Michael Markusson
Referent