10.05.2019
ÅRSMØTE I NOHA

Innkalling til årsmøte i NOHA: LØren Ishall, tirsdag 14.05KL 1800 2019.

Dagsorden:

1. Godkjenne innkallelsen og eventuelle fullmakter

2. Godkjenne dagsorden.

3. Velge dirigent og sekretær, som også underskriver årets møtereferat.

4. Utdeling av premier og utmerkelser.

5. Behandling av Styrets beretning for det forløpne år.

6. Regnskp med revisjon innberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet for     styret.

7. Behandling av innkomne forslag. Forslg må sendes asap til post@veteranhockey.no .

a. Styrets alternativer for neste års serieoppset.

b. Forandring av ordlyden i  regelverket  slik at kvinner også innbefattes.

c. Andre

8. Vedta budsjett, fastsette kontigenternog andre avgifter.

9. Velge styret , revisorer og valgkomitë .

VEL MØTT.                                                                             ..  

 

  .