06.09.2017
Støtte til nye drakter

Styret har bevilget støtte til kjøp av nye drakter til Jutul denne sesongen.

Her er kriteriene som er brukt:

Som en ANERKJENNELSE for LANGVARIG arbeid med veteranhockey, kan det for deltakelse ved i INTERNASJONALE arrangementer gis TILSKUDD til nye drakter.
På draktene skal det framkomme at de har vært sponset av NOHA og de skal være utstyrt med det Norske flagg. Referanse drakter kan være de sponsede draktene for Oilers eller Jutul.

Beløpet fastsettes av styret etter søknad og utbetales mot faktura.
Det kan ikke forventes ny tildeling før det har gått 10 år.