07.03.2017
Årsmøte i NOHA 2017 15 mai i Furuset Forum kl 19.00

Forslag til årsmøtet må være styret i hende senest 30 april på mail til post@veteranhockey.no Se agenda fra vedtektene.

§ 9 Dagsorden på årsmøter.

  1. Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter.
  2. Godkjenne dagsorden.
  3. Velge dirigent og sekretær, som også underskriver års møte referatet.
  4. Utdeling av premier og utmerkelser.
  5. Behandling av styrets beretning for det forløpne år.
  6. Regnskap med revisjons innberetning og ta standpunkt til ansvarsfrihet for styret.
  7. Vedta budsjett, fastsette kontingenter og andre avgifter.
  8. Behandle innkomne forslag.
  9. Velge styret, revisorer og valgkomité.