08.12.2016
Styret informerer!

Styret i NOHA ønsker å bruke sin nettside til en bedre info for å bidra til økt interesse og glede over å kunne bruke hockey som aktivitet fysisk og mentalt. I tillegg gi nyttig info til alle involverte.

NOHA har styremøte hver første tirsdag i måneden. Adressen er  Furuset Forum. Styret behandler fast speriespillet, dommere og økonomi. I tillegg innkomne spørsmål og saker som trenger styrebehandling. Seriespillet håndteres til daglig av Johan P.Hougen. Dommersaker tas av Jan Foyn. Bjørn Svendsen tar alt om regelverket og generell kommuniasjon. Bjørn Wiker holder en sikker hånd om økonomien. Ann-Karin Ingvaldsen tar forefallende og media. Kåre "Kokken" Østensen er hoved ansvarlig for at alt fungerer og står alltid til tjeneste ved nasjonale og internasjonale spørsmål, kontakter og ønsker. I tilegg er det svært god kontakt mellom medlemmene når noe trenger en hastig behandling og beslutnig ,