06.05.2014
Årsmøte i NOHA, Lørenhallen 14 mai kl 19.00 og EOGF

Protokoll er sendt klubbenes representanter og er vedlagt her. Styreprotokoller med informasjon av styrets behandling av pålegget om EOGF er sendt klubbenes representanter.

/filer/File/Protokol2014.pdf

Resultat EOGF.

Vedtak: Flertallet av klubber ønsket ingen endring. Styre blir da som valgt på GF. De to som ble nevnt i EOGF vil bli spurt om å utføre oppgaver om de ikke blir lagt til et styremedlem, og vil bli invitert til styremøter når deres saker skal diskuteres.