16.05.2008
ÅRSMØTET GA INGEN ENDRINGER I NOHAs STYRE.

Terje Nyhaug var ikke på valg, og det ble ingen endringer i styresammensetningen på NOHAs årsmøte 15. mai 2008.

Terje Nyhaug (over) var ikke på valg på NOHAs årsmøte 15. mai 2008, og det ble  heller ingen andre forandringer i styret, da visepresident Kåre N Østensen, kasserer Bjørn Wiker, dommeroppmann Terje Bolt-Hansen og serieoppmann Kjell Syvertsen ble gjenvalgt for 2 nye år.

Sekretær Børre Borgen Lund og styremedlem Jan Grenaker var ikke på valg denne gangen.

Revisor ble Tor Haakensen for 1 år og vararevisor Trond Bjerke for 1 år.