27.11.2012
VIKTIG, skader på hockeybanen

Det er kommet et nytt informasjonsskriv om hvordan man forholder seg til skader og påfølgende oppfølging med forsikring. Alle bør lese dette skrivet, spillere og lagledere.

Her er link til informasjonsskrivet

filer/File/Informasjonsskriv til lagledere mm - NIHF.pdf