05.06.2012
Protokoll fra Styremøte 04.06.2012

Her følger et utdrag av saker vi hadde oppe i gårdagens styremøte.

Tilstede: Kåre Østensen - Terje Nyhaug - Bjørn Wiker -
Cato Ryd og Børre Borgen Lund
 
Forfall: Annelise Østensen - Morten Varsla
 
Dagsorden: 1) Oppgaver vi må klarlegge samt bestemme hvem gjør hva. Kommunikasjonslinjer og form innad i styret, fremlegg av saker, behandling, avstemminger og referater.
 
a) Våre lokale serier, utvikling, antall, oppbygging og gjennomføringer.
b)Utvikle kontakt med andre klubber, kretser/regioner evt. Andre uregistrerte opplegg.
c) Utvikle kontakt med internasjonale aktører. Formidle/delta i slike fora.
d) Forholdet til NIHF, hva ønsker NOHA, hva har NIHF å tilby?
e) Økonomi. Sponsorarbeider etc. m/avtaler.
 
2. Praktiske oppgaver som ligger nærmest og hvem er ansvarlig/gjør hva?
 
a)www. veteranhockey.no og andre infoportaler. (riktige opplysninger).
b) Matchprotokoller.
c) Spillerlisenser og spilleberettigelser. (medlemskap i moderklubb).
d) Tilgjengelige baner, betalinger, tider og når bør serien starte. Kontakt med Grethe-E.
e) Dommeravvikling.
f) Sekretæroppgaver når BBL ikke er til stede.
g) Hvilket forhold til NIHF
 
3. Eventuelt.
Det ser ut som om serien blir utvidet med flere lag kommende sesong. Foruten Ringerike Panthers, ser det ut som om Prinsdalen,
Jordal og kanskje VIF Hot Dogs kommer på banen igjen.
Foruten en masse diskusjoner endte vi opp med at vi sender ut påmeldingsskjema og bankgiro for klubber pr. 15.juni med innlevering- og betalingsfrist pr. 30. juni. Den korte fristen gjør vi for at dette ikke skal gå glemmeboken.
Serieoppmannen er den samme som i fjor, med et samme mandat.
Han skal nå arbeide for at vi kan få avviklet matchene i hallenes "kjernetid". Dvs. noe tidligere på kvelden.
Det pressiseres at matchprotokoller skal sendes inn av hjemmelaget, fortrinnsvis pr. e-mail, til post@veteranhockey.no innen 3 dager. Etter 7 dager blir det purret og ved ytterligere forsinkelse vanker det bot.
Regelendring: Matchstraff "belønnes" med 1 match utstengelse mot tidligere 3. Den påfølgende match, etter forseelsen er obligatorisk utestengelse.
Dommersituasjonen er prekær. Det oppfordres til alle lag om å stille med egen dommer. Da blir det 2 dommere på hver match, samt at kostnadene for lagene blir noe reduserte.
Økonomi. Alle regninger har ikke kommet oss i hende ennå, men kassereren mener at innbetalt serieavgift og kostnader vil gå i ca. 0.