16.12.2011
Kontroll av matchprotokoller og spillerlisenser

NOHA har gått igjennom innsendte matchprotokoller og spillerlisenser. Det vil gå ut brev til de lag hvor NOHA har noe å påpeke.

NOHA har mottatt 92 % av matchprotokollene hittil. Dette er ikke bra nok, det skal være 100 %. Alle protokoller skal sendes til post@veteranhockey.no innen 3 dager etter kamp.

1 lag i 1 div, 1 lag i 2 div og 3 lag i 3 div vil få bøter. Bøtene må betales innen 7 dager. Ved gjentakelser vil laget få ny bot og bortelaget blir tilkjent seier i kampen med resultatet 5-0.

Ved gjennomgang av spillerlisenser er flere spillere som ikke er på våre lister fra NIHF. Lagene må bekrefte at disse har betalt lisens ellers vil lagene få bot på 1500 kr pr kamp vedkommende spiller har spilt. Frist for å svare til NOHA er 31.12.11.

Som nevnt lagene vil bli tilskrevet i brev og på mail.