20.06.2011
NIHF årsmøte, Stavanger 18-19 juni 2011

NOHA var representert på møtet med Cato Ryd. Møtet avholdes hvert 2. år. Saker som ble behandlet var regnskaper, budsjetter og strategisk plan for neste periode. NOHA fikk inn et tillegg i planen, slik at vi også blir en del av denne satsingen.

Møtet bestod av ca 100 deltakere. Møtet var proffesjonelt tilrettelagt med gode forbredte presentasjoner. Det var særdeles lite og få uenigheter. Møtet var kontaktskapende og muligheter for å få med flere veteranlag, er tilstede i kommende serie. NOHA bør gå i tenkeboksen for å finne frem til løsninger, for å få med "langveisfarende" veteranlag i vår serie, evt cuper.

Viktig var det å få oss med på kartet over sportselig breddesatsing i fremtidige planer, og det klarte vi.