12.05.2011
Årsmøtet har valgt ny president i NOHA

Ny president i NOHA er Kåre Østensen

Årsmøtet ble i tradisjonen tro avholdt i kafeterian i Løren ishall. Det ble et kort årsmøte med godkjenning av årsberetning og regnskap for sesongen 2010/11. Budsjett 2011/12 ble også fremlagt.

Serimesterene Frisk Oldtimers, Lambertseter Flyers og Jutul Rhinos fikk sine velfortjente pokaler.

Frisk Oldtimers fikk sitt 3. napp i den store flotte vandrepokalen, Erik Guldviks pokal,  og beholder nå denne til odel og eie.

Terje Nyhaug, Kjell Syvertsen, Terje Bolt-Hansen og Bjørn Wiker fikk alle hver sin statuett for sin flotte innsats hittil i NOHA. Kjell Syvertsen og Terje Bolt-Hansen ønsket å fratre fra styret.

Nye styremedlemmer ble innvalgt; Cato Ryd Grüner Easenders, Anne-Lise Østensen.

Terje Nyhaug forsetter i styret, men da som visepresident.

NOHA takker også valgkomiteen for sitt arbeid, Per Karlsen, Per Voigt og Per Bøe.