26.03.2009
INNKALLING TIL ÅRSTING 2009

Innkalling til NOHAs 24. ordinære årsmøte torsdag 23. april 2009 kl 19.00 i Løren Idrettsanlegg.

Til behandling foreligger:

1.  Godkjennelse av innkallelsen og fullmakter.

2.  Godkjennelse av dagsorden.  

3.  Valg av dirigent og protokollfører for årsmøtet.   

4.  Utdeling av premier og utmerkelser.    

5.  Behandling av styrets beretning for siste år.   

6.  Regnskap med revisjonsberetning.     

7.  Vedta budsjett, fastsette kontingenter og avgifter.  

8.  Behandle innkomne forslag.    

9.  Valg.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 14. april 2009. Gjerne på e-post til sekretæren - boering@c2i.net.  Det gjøres oppmerksom på at hver klubb kan stille med 2 stemmeberettigede.  Videre gjør styret oppmerksom på at alle kontingenter og serieavgifter til NOHA må være betalt før generalforsamlingen.  Det gjøres også oppmerksom på at regnskap og styrets beretning vil være tilgjengelig for interesserte 1 time før generalforsamlingen i Lørenhallen.

Alle ønskes vel møtt.