17.09.2021
PROTOKOLL ÅRSMØTET 2021

Årsmøtet 2021 ble avholdt i Furuset Forum den 25. august. Her ligger den signerte protokollen fra møtet.