01.02.2009
ENDRINGER I SERIESYSTEMET

BÝr vi beholde seriesystemet med fire divisjoner, slik det er i dag ? Eller bÝr seriesystemet endres ? NOHA vil gjerne hÝre klubbenes meninger.

Som så mange ganger før kommer det fram forskjellige meninger om seriesystemet når det nærmer seg årsmøte i Norges Veteranhockeyforbund. 

De aller fleste mener imidlertid at det nåværende seriesystemet med fire divisjoner har store svakheter.  Et av ankepunktene skal være at klubbene møter samme motstander hele fire ganger pr sesong.  Dette blir kjedelig i lengden.  I tillegg har systemet med fire divisjoner store svakheter når ett av lagene trekker seg, eller blir utestengt osv. 

Noen mener at tre divisjoner vil være det beste.  Andre mener at to divisjoner ville være mer passende.  Sistnevnte ville kanskje føre til at forskjellen mellom topp og bunn vil bli for stort, og kampene fort kan ende med kalassifre. 

Det som iallefall er sikkert, er at ledelsen i veteranhockeyforbundet ikke kan sitte å gjette hvilke lag som blir gode eller dårlige før sesongstart, og dermed putte laget i den divisjonen de mener er best for laget.

Selv om mange veteranspillere trekker på årene, så kommer det også nye 35-åringer til.  Det burde være innlysende at et lag med 35-åringer burde kunne slå et lag med 55-åringer osv.  Bør det være veteranhockeyforbundets oppgave å foreta valget for disse lagene, eller burde det være et serieoppsett der det beste laget rykker opp og det dårligste rykker ned ? 

Styret i Norges Veteran Hockey Forbund åpner nå for innspill om dette,  før årsmøtet vil avgjøre seriesystemet for neste sesong.  Vi er helt sikker på at flere har en mening om dette.