05.02.2020
Styremøte nr. 6 for sesongen 2019 - 2020

Saker: Seriespillet / Dommere / Lisenser / Kontakt andre miljøer / Invitasjon fra Stavanger / Eventuelt

PROTOKOLL

Styremøte nr. 6, 14.01.2020, Løren Ishall, VIP-rommet kl. 1800.
Fremmøtte:
Kåre Ø. / Jan F. / Kai K. / Øivind M. / Bjørn W. / Torill S. / Michael M.

 

1) Signering av forrige protokoll K.Ø.
Vedtak: Protokollen fra forrige møte ble signert.

2) Seriespillet. K.K.

a) Oversikt over utviklingen.
Alle matchprotokoller går på TA.

b) Lambertseter-Ullensaker, Skadet spiller.
Vedtak: Saken er behandlet for seg selv. NOHA understreker igjen at det er veteranhockey og NOHA anmoder om at det vises hensyn slik at det ikke blir skader.

3) Økonomi. B.W.
Vedtak: Går ut pga B.W ikke tilstede.

4) Dommere. Ø.M.
Vedtak: Scott Mensiér, Oslo Oilers vil gjerne være dommer. Ble brukt én kamp i fjor.

5) Lisenser/forsikringer.J.F.
Vedtak: Jan F. tar kontakt med Grethe i forbundet for å skaffe NOHA en bruker som gir tilgang til TA. Formål: Holde oversikt over lisenser i veteranserien.

6) Kontakt med andre områder  K.Ø.
Vedtak: NOHAs leder fortsetter å holde kontakt med miljøene omkring Oslo og forøvrig. Kanskje det kunne komme i gang noe samarbeide om en turnering eller noe, med lagene i Mjøsregionen? Det måtte være Sparta, Storhamar eller Lillehammer som er vertskap for en turnering, fordi de har to baner. Styrets leder tar kontakt med disse klubben for å høre om det kunne være av interesse for å se på en turneringshelg neste sesong.

7) Invitasjon fra Stavanger. K.Ø.
Vedtak: Anmode Stavanger om å komme tidligere med informasjon om turneringer for å få påmeldinger fra lag.

8) Eventuelt.
Det har kommet innspill fra Jutul ved Roar Gjertsen på seriespillet, med anmodning om å se på om 3. divisjon bør være en serie for spillere 50+.

Vedtak: NOHA har forståelse for innspillet og KK tar kontakt med klubbene og lagene i seriesystemet for å gjøre en kartlegging.

9) Neste møte.
Neste møte blir 11. februar kl 18.00 i Lørenhallen

Møtet avsluttet kl. 19.00

Lørenhallen 14. januar 2020

Michael Markusson
Referent