26.11.2019
Styremøte nr. 5 for sesongen 2019-2020

Saker: Serieoppsett / økonomi / dommere / lisens / eventuelt

SAKSLISTE/PROTOKOLL

Styremøte nr 5 i NOHA, 19.11.2019, Rorbua, Aker Brygge kl. 18.00.

Fremmøtte:

            Kåre Ø. / Jan F. /  Kai K. /  Øyvind M / Bjørn W. / Torill S.   
          

1) Signering av tidligere protokoller. K.Ø.
Vedtak: Tidligere protokoller ble signert.
 

2) Seriespillet K.K.
Seriespillet ruller og går. Justeringer og kommunikasjon på kampavviklling. En sak med klubb som har meldt opp spillere til kamp som stod uten lisens, men det viste seg at lisens var i orden likevel.

Vedtak: Noen lag melder at det er får kamper. Serieoppsettet evaluerer ved sesongslutt for å vurdere om det skal være enkel/dobbel eller trippel serie neste år, kanskje forskjellig i hver divisjon.
 

3) Økonomi B.W.
Færre klubber enn i fjor, så derfor mindre inntekter fra klubbkontingenter. Purre på Kongsberg, MOS og Ringerike for å sjekke om de vil holde medlemsskapet vedlike.

25.400,- er benyttet hittil i år. Beholdningen er forøvrig i orden.
 

4) Dommere oppsett og dommerkurs Ø.M.
Dommersituasjonen er tilfredstillende. Ingen klager, men tilbakemeldinger på enkelte dommere om litt blåsing i hytt og vær. Ellers er det mottatt skryt for arbeidet dommeransvarlig har gjort.

Vedtak: Ingen vedtak
 

5) Forsikringer/lisenser J.F.
Forbundet må legge frem justeringer på priser i lisensene før sommerferien. Dette for å unngå at enkelte spillere betaler feil sum. Midt i august er for sent.

Vedtak: Jan Foyn tar kontakt med forbundet om dette.


6) Eventuelt
Formann jobber videre med forskjellige prosjekter og har god kontakt ut i andre regioner om turneringsspill og annet. Samtalene fortsettes. Særlig ønsker man å få Ricacup opp igjen.

Forespørsel fra Canada for et lag, om NOHA kunne finne passende motstander for oktober 2020. Laget skal til Sverige, Finland og Norge.
 

7) Neste møte
Neste møt er tirsdag 14. januar kl 18 i Lørenhallen.

Møtet avsluttet kl. 19.00

Aker Brygge 19. november 2019

Michael Markusson
Referent