30.08.2019
Dommerkurs høsten 2019

Dommerkurs søndag 29. sept. kl 1800 i Lørenhallen

NOHA holder dommerkurs søndag 29. sept. kl 1800 i Lørenhallen 

Vi har satt av søndag 29. sept kl 1800, Løren Ishall for dommerkveld. Programmet følger opplegget fra tidligere år. Gjennomgang av kampreglementet vårt med en påfølgende kamp kl 2000.

Invitasjon følger senere.

NOHA oppfordrer alle klubbene til å formdile informasjonen videre til sine dommere og be dem stille. Dommerkurset er viktig for å sikre at spesialreglene for Veteranserien blir godt innarbeidet i serien.