29.05.2019
ÅRSMØTE I NOHA, SESONGEN 2018-2019.

Positivt årsmøte i NOHA 14.05 2019

Protokoll fra NOHA´s Årsmøte 14.05.19, kl. 1800 i Løren Ishall

 

 

Dagsorden fra Årsmøte:

 

1.    Godkjenne innkallelse og eventuelle fullmakter.

Vedtak: Godkjent

 

2.    Godkjenne dagsorden.

Vedtak: Godkjent

 

3.    Valg av dirigent og sekretær, som også underskriver årsmøte referatet.

Vedtak:

            Dirigent: Kåre N. Østensen

            Sekretær: Jan Foyn

 

4.    Utdeling av premier og utmerkelser.

1.div. Terje Nyhaugs Vandrepokal gikk til Jar Old Stars.

2.div. Kråkene Broken Wings.

 

5.    Behandling av styrets beretning for sesongen 2018/19.

Vedtak: Beretningen ble godkjent med følgende kommentarer:

Seriespillet – med to divisjoner ble det for mange kamper pr lag. Det førte til for mange w.o. Anbefales å spille 12 – 15 kamper pr sesong. Muligens skille på alder 35 – 50, over 50 år.

Dommere – klubbene må ta ansvar for å rekruttere dommere som følger Veteranreglene. Tilbakemeldinger fra kamper forteller om at det spilles for hardt spesielt i 1.div.

Nytt dommerkurs til høsten før sesongen.

Lisenser/forsikringer – Ny og forbedret Veteranlisens med forsikring er underveis. Se hockey.no

 

6.    Regnskap med revisjons beretning og ansvarsfrihet for styret.

Vedtak: Regnskap og Revisor beretninger godkjent

 

7.    Behandle innkomne forslag. 
 - Fra Hilde Lenschow, Jutul. Forslag om å gjøre NOHA regelverket mer kjønnsnøytralt, begrunnet med å gi voksne damer anledning til å delta i veteranspill.

I hovedsak endres begrepet «senior herrer» til det kjønnsnøytrale «seniorlag» med unntak av karanteneregelen som gjelder spillere fra herrenes 3 øverste divisjoner

Vedtak: godkjent

 

- Fra Styret, Serieoppsettet.

Forslag på å kjøre neste sesong med 3 divisjoner, foreløpig skissert til

8 – 8 – 5 lag.

Vedtak: enstemmig tilslutning til at Styret utarbeider serieoppsett, når endelig antall lag er bekreftet.

 

 

8.    Fastsettelse av budsjett, kontingenter og andre avgifter.

Vedtak: godkjent

Budsjett med inn/utgifter kr 63.500

Kontingenter pr lag kr 200

serieavgift pr lag    kr 2000

 

9.     Valg - styret, revisorer og valgkomité.

President: Kåre N. Østensen – valgt for 2 år

Vise president: Jan Foyn – ikke på valg

Kasserer: Bjørn Wiker – valgt for 2 år

styremedlem: Kai Konnerup – valgt for 2 år (serieansv)

styremedlem: Torill Semmerud – valgt for 1 år (erstatter K. Thomle)

styremedlem: Øyvind Moltzau – valgt for 1 år (dommere)

Revisor: Trond Bjerke – valgt for 1 år

Valgkomite: Terje Nyhaug – valgt for 1 år.

 Justin Stafford har trukket seg i ettertid av personlige årsaker.

 Styret finner en ny asap.