21.05.2019
STYRETS BERETNING TIL ÅRSMØTE I NOHA, SESONGEN 2018-2019.

Årsmøte i NOHA, Løren Ishall 14.05 2019.

Styret i NOHA har bestått av:

Kåre N. Østensen, president/leder.

Jan Foyn, visepresident, dommeransvarlig.

Johan P. Hougen, styremedlem, serieansvarlig.

Ken Thomle, styremedlem, klubbkontakt.

Bjørn E. Wiker, styremedlem, økonomiansvarlig.

Ann-Karin Ingvaldsen, styremedlem, kommunikasjon.

 

STYREMØTER:

Styret har hatt 9 møter og god kontakt på mail/telefon. Styret har jobbet mest med oppfølging av seriespillet, spesielt de lagene som ikke har egen bane, tatt vare på dommer situasjonen og fulgt godt med den økonomiske situasjonen. I tillegg har man gjort sitt beste for å svare på og legge til rette ved spørsmål fra lagene. l det frivillige arbeide kan det fra tid til annet være vanskelig å få samlet alle medlemmene pga. mange oppgaver. Samarbeidet med NIHF har vært bra. Spesielt oppsettingen av seriene og info og bruk av TA. De kjente spørsmålene om is og spilletid har også denne sesongen vært et tema. Det må kunne stilles spørsmål om hvorledes de forskjellige anleggene blir utnyttet. Man ser at uorganisert og treningsaktivitet (med få aktører) kommer foran seriespill. I tillegg skapte det nye seriesystemet enkelte problemer. NOHA ser også at aktørene blir eldre og må ta dette med i tankene om fremtiden. Kråkene Broken Wings skal ha ros for gjennomføringen av sin siste hjemmekamp med bruk av effektiv tid, fullt sekretariat, med pølser/drikke til alle deltagere og publikum. Veldig godkjent av motstanderlaget (Jar).

 

NASJONALT ARBEIDE:

Styret har jobbet med det lokale markedet. Det var positivt at Ringerike Geriatriks og nå Manglerud Wild Pigs, med mange slovakiske spiller med sin entusiastiske leder, Michael Markusson, var tilbake i seriespillet. Styret bestemte seg for å konsentrere arbeidet om nærmiljøet og sine oppgaver. Det har kommet noen kommentarer om hockey generelt, noe som ikke alle var enige i, tilkom NOHA å kommentere. Igjen ser NOHA at en rekke uorganiserte lag trener jevnt og spiller egne kamper på eget initiativ. Dette oppleves som meget positivt, men gir ikke formeldt utslag på antallet som driver med hockey.

 

INTERNASJONALT SAMARBEIDE:

NOHA har hatt kontakt med SOHA og FOHA uten at dette har gitt noen praktiske resultater. Kontakten med EUROHA har mest vært på info-siden ved at deres innspill om f.eks. turneringer, har blitt lagt ut på våre nettsider. Hver måned har det kommet info fra CARHA som man kunne lese på nettet. De er meget opptatt av at Oslo Oilers igjen skal være med i deres WC utenfor Vancouver, Richmond, B.C. 29. mars til 5. april 2020. Aktivitetsmessig har flere norske lag deltatt i utlandet, canadisk lag har vært på besøkt og et finsk lag skal møte Oslo Oilers og Lørenskog i slutten av mai. NOHA har ikke fått den totale oversikten over disse aktivitetene, men oppleves som positive.

 

Seriespillet

Etter årsmøtevedtak i 2018 ble det gjennomført seriespill med to divisjoner og sluttspill for lag 1 til 4 i førstedivisjon.

Førstedivisjon besto av 11 lag som spilte dobbelt serie det medfører 20 kamper per lag. Dette har vist seg å være i overkant og så mange som 20 kamper er det gitt walk over på grunn av for få spillere på ett av lagene. Blant annet var det før jul et problem på målvakts siden som gjorde at NOHA ga utvidet dispensasjon for alder i divisjonen. Vinner av 1. divisjon ble Jar.

Tabell 1. div:

                                                G          V          U          T          P          GF        GB

1          Jar Old Stars                  20        19        0          1          38        140      32

2          Manglerud Old Stars     20        15        1          4          31        143      73

3          Jutul Old Timers            20        13        0          7          26        123      83

4          Skedsmo Old Timers      20        12        1          7          25        110      83

5          Vikings (H/L)                 20        12        1          7          25        102      79

6          Progress Peanut Pant    20        10        1          9          21        108      95

7          Ringerike Geriatriks       20        7          0          13        14        73        95

8          Lambertseter Flyers      20        6          0          14        12        67        120

9          Grüner/Hugin               20        6          0          14        12        69        121

10        Kongsberg Oldtimers     20        4          1          15        9          53        100

11        Lørenskog Prostata       20        3          1          16        7          66        173

 

Sluttspillet ble arrangert i Bærum ishall første lørdag etter påske som i år var 27. april. Jar og Skedsmo møttes i første semifinale seier til Jar med 5-1, og Manglerud og Jutul i andre semifinale seier til Jutul med 5-3. Bronsefinalen ble spilt mellom Manglerud og Skedsmo med Manglerud som vinner 6-3. I finalen møttes Jar og Jutul med seier til Jar 6-3. Dermed ble Jar vinner av sluttspillet med Jutul på andre og Manglerud på 3 plass. Kampene i sluttspillet ble jevne og velspilte noe som viser at nivået er godt og forskjellen mellom lagene liten.

 

Resultater sluttspill:

Finale               Jar Old Stars - Jutul Old Timers                           6 - 3                 

Bronsefinale     Manglerud Old Stars - Skedsmo Old Timers        6 - 3                 

Semifinale 2      Manglerud Old Stars - Jutul Old Timers              3 - 5                 

Semifinale 1      Jar Old Stars - Skedsmo Old Timers                    5 - 1     

 

Andre divisjon besto av 12 lag som spilte dobbelt serie med 22 kamper per lag. I denne divisjonen ble det gitt walk over i til sammen 10 kamper av samme grunn som i første divisjon. 2 divisjon ble også jevn med Kråkene (Moss) som vinnere på samme poengsum som Ski men Kråkene gikk foran på innbyrdes. 

 

Tabell 2. div:

1          Kråkene Broken Wings  22        18        2          2          38        136      49

2          Ski Farmers                   22        18        2          2          38        170      45

3          MS Wild Pigs                 22        13        3          6          29        141      107

4          Jar Oldtimers                22        13        2          7          28        89        89

5          Jutul Oldtimers 2           22        12        4          6          28        118      83

6          Gamle Oslo Rullators     22        12        0          10        24        105      87

7          Progress Old Panther    22        10        4          8          24        118      103

8          R.I.L Boys                      22        7          3          12        17        90        114

9          Ullensaker Flyers           22        7          3          12        17        106      115

10        Vipers                           22        5          1          16        11        64        121

11        Grüner Eastenders        22        3          1          18        7          61        176

12        Skedsmo Old Mustangs22        1          1          20        3          46        155

 

Erfaringene fra årets seriespill er at nivået er jevnere enn tidligere. Det er et tankekors at det er så mange som 30 kamper som ikke blir spilt, dette skylles flere forhold, men antallet kamper gir en viss slitasje i lagene. Ringerike har blant annet sagt at de ikke lenger kommer til å stille lag i våre serier på grunn av for få spillere. Dette medfører at vi pt har 22 lag i vårt seriesystem. Et annet tankekors er aldersspennet. Noen lag har spillere menn 50+ til 60 + som møter gutter under 40 dette gir som resultat at flere av våre eldre spillere ikke lenger føler at det er forsvarlig å fortsette å spille kamper. Det må vurderes å lage et tilbud til spillere 55+ som ønsker å spille kamper med og mot jevnaldrende spillere.

Det er også en tendens til at enkelte lag og enkeltspillere i vårt seriesystem ikke tar høyde for at veteranhockey i NOHAs regi er nettopp veteranhockey og ikke hockey. Derfor må man gå i seg selv og se om man passer inn i veteranhockeyen, stor fart varierende ferdigheter kan lett føre til skader.

 

Dommere 2018/19

Også i forkant av denne sesongen inviterte NOHA til dommerkurs. Denne gang med deltakelse fra dommerutvalget i  NIHF, Morten Wikstrand. Det deltok i alt 5 Veterandommere. De fikk en gjennnomgang av nye regler, våre tilpassede Veteranregler og det ble arrangert en kamp med fokus på å drøfte oppståtte situasjoner.

 For å gjenta hva som tidligere er observert, er sesongen gjennomført på en tilfredsstillende måte. Enkelte hendelser er rapportert inn der enkeltspillere i enkelte lag ikke har tatt innover seg at i Veteranserien spiller vi med spesielle regler for Veteranhockey. Det betyr at NOHA fortsatt vil ha fokus på en streng håndhevelse av vårt reglement for kommende sesong.

NOHA satser på et nytt dommerkurs til høsten der vi på nytt går gjennom reglene og praktisering av dem. Vi oppfordrer klubbene å sørge for at kommende sesongs dommere deltar.

 

NOHA – lisens/forsikring

Fra kommende sesong tilbys en forbedret forsikring tilknyttet lisensen for Veteranspill. Tilbudet blir som tidligere en grunnforsikring og en utvidet dekning. Sammen med den utvidede dekningen knyttes dekningen til - Reiser Utenlands.

Den nye dekningen vil fremkomme under hockey.no hjemmesider, se lisenser.

Vi gjør oppmerksom på at forsikringen også tilbys dommere.

Vi minner om at spillerlisens skal være ordnet før seriespill.

 

ØKONOMI

Økonomien i sesongen 2018-2019 har vært god. Vi har et lite underskudd.

Det har vært mye lettere jobb for oss nå, når hver klubb betaler sin egen isleie.

Vi fikk en ekstra utgift på lag som ikke hadde egen bane. Furuset Forum ville ikke ha kontrakt med klubber, (kun med NOHA), så vi måtte leie søndagstimer for hele sesongen. Vi klarte ikke å bruke alle timene, så her ble det en ekstra utgift.

Dette er en sak vi må ordne opp med neste sesong.

  NORGES VETERAN HOCKEYFORBUND    
                Regnskap 2018--2019                       
          Inntekter     Utgifter   Budsjett      
      Budsjett   2018--2019     2018--2019   detaljert      
  Kontingent NOHA 4 000   4 200     2 875   3 000   Web-leie  
  Kontingent serien 36 000   46 000     688   2 000   Dommerkurs
  Renter   3 500   6 835     10 800       Baneleie serien
                18 000   18 000   Styrehonnorar
                317   6 000   Div. uforutsette utg.
                23 763   20 000   Sluttspill  
                6 500   5 000   Møteutgifter
                1 699   3 000   Gaver, blomster
  Fra Egenkaptal 20 000         1 160   2 500   Pokaler, premier
                    4 000   Årsmøte NIHF
                           
                           
  Sum    63 500   57 035     65 802   63 500   Sum   
                           
                -8 767       Årets underskudd
                           
                           
                           
                     BALANSE          
                           
  Driftskonto   15.232,57             661.439,62   Egenkapital
  Sparekonto 132.457,02         652.673,15   8.766,47   Årets underskudd
  Fastrentekonto 504.983,56                    
                           
      652.673,15         652.673,15          
                           
                           
                           
  Nesoddtangen 3. mai 2019                    
  Bjørn Wiker