05.02.2019
TIL ALLE LAGENE

Lisenser/forsikringer.

Etter kontroller av TA, ser NOHA at det er spillere på forskjellige lag som ikke har sine lisenser i orden.. Om lag eller spillere er klar over dette, vennligst få dette på plass. ALLE må følge reglene. NOHA minner også om at dersom en klubb har 2 lag i serien (1.+ 2: div.)kan IKKE en spiller fra 1.div. spille på 2. laget. Men omvendt går an. Målvakter kan spille på begge.

NOHA minner om at lisens/forsikring, med utvidet forsikring , dekker alle skader om skaden straks blir meldt inn på Idrettens skade telefon, 98702033 . Gå inn på nettet : Idrettens Skadetelefon for mer info. Dette er bedre enn hjemme- og/eller reiseforsikringer.