22.12.2017
Jule og Nyttårs hilsen

NOHA ønsker alle involverte En Fredelig Jul og Et Riktig Helsegodt Nytt År!

Til tross for noen uoverenstemmelser, ikke det aller beste serieoppsettet og sene kamper, er NOHA meget imponert over innsatsen og viljen til å gjennomføre samtlige kamper. NOHA tar alt  til etteretning og vil gjøre sitt beste for å gi bedre tilbud. Dette, for å legge bedre til rette , for bedre gjennomføringer og få økt aktiviteten. Men det forutsetter at NOHA får de rette informasjoner til rett tid og at lagene følger med på utsendt info.

RIKTIG GOD JUL OG ET RIKTIG GODT NYTT ÅR!

For NOHA

Kåre N. Østensen                                                                                                            President/leder