14.12.2016
Lisenser og forsikringer

NIHF minner om sine regler som NOHA følger.

NOHA minner om at når lisens/forsikring er betalt for sesongen, dekker disse all aktivitet som er godkjent av NIHF. Dersom klubber/lag/spillere skal være med på aktiviteter hvor man ikke vet om disse er godkjente av NIHF, må man forespørre og evt. søke om å få være med på aktiviteten. Dette er spesielt for lag som skal reise utenlands og ikke har løst lisens/forsikring for aktiviteter hjemme. Uhell både hjemme og utenlands kan få alvorlige konskvenser om ikke lisens/forsikring er i orden. Vennligst ta dette notatet alvorlig.

Spillere over 70 år får ikke lisens/forsikring. Dette er noe forsikringsselskapet ikke ønsker i en avtale.