03.09.2015
Lisens

Styret ble pålagt å skaffe mer info om lisenser. Her kommer svaret.

Link til betalingsinfo på NIHF siden.

Referat fra kommunikasjon med NIHF og NOHA