16.05.2008
NYTT SERIESYSTEM INNFØRT.

Årsmøtet i NOHA vedtok enstemmig å endre seriesystemet til 4 divisjoner.

Det nye seriesystemet innføres allerede fra sesongen 2008-2009, og det vil bli fem lag i hver divisjon.  Lagene spiller firedobbelt serie, tilsvarende 16 kamper.  De forskjellige divisjonene blir satt opp av NOHA, og fordeles etter fjorårets resultater.  Eventuelle nye lag vil bli innplassert i divisjonene etter antatt kvalitet.

Dersom antall påmeldte lag fører til at noen av divisjonene får flere enn fem lag, vil det bli spilt tredobbel serie, primært tilsvarende 15 kamper (ved 6 lag).

Det endelige serieoppsettet blir offentliggjort etter påmeldingsfristen.